Tausta

Informaatio koskien niitä CE-merkittyjä hammaslääketieteen hoitomateriaaleja, jotka ovat pohjoismaisilla markkinoilla, on ollut vaikeasti saatavilla ja hajaantuneena eri lähteisiin. Kliinisessä työssä olevalle hammaslääkärille ja muullekin hammashoitohenkilökunnalle on ollut hankalaa pitää itsensä päivitettynä koskien uusia materiaaleja ja metodeja, indikaatioita ja kontraindikaatioita.
 
Tuotteiden käyttö- ja turvallisuustiedotteiden kanssa toimiminen on usein ollut hankalaa sekä tuotteiden valmistajille että hammashoitohenkilökunnalle.
Tähän asti ei ole myöskään ollut mahdollista löytää nopeasti ja yksinkertaisella tavalla tietoa aineista, joita jossain tietyssä hammashoidon materiaalissa saattaa olla, kun epäillään esim. allergisten reaktioiden mahdollisuutta.
 
Suomen, Ruotsin ja Norjan terveydenhuollon viranomaiset ovat ilmaisseet poliittisen tahtonsa, jotta laadukas pohjoismainen tietokanta hammaslääketieteen biomateriaaleista ja hoitotuotteista voidaan perustaa. Nämä tahot ovat myös halukkaita rahoittamaan tämän toiminnan, johon Suomi on äskettäin liittynyt mukaan.