Tietokannan tarkoitus

Hammashoitohenkilöstölle:
 • Parempi hammashoidon materiaalien markkinakatsaus
 • Tuoteturvallisuustiedotteet esitetään kunkin maan (Suomi, Ruotsi ja Norja) kielillä
 • Hammaslääketieteen materiaalien yksinkertaisempi käsittely, kun informaatio niiden sisällön, indikaatioiden/kontraindikaatioiden jne. saamiseksi on tehty vaivattomaksi
 •  Yksinkertaistettua informaatiota riskeistä ja riskien arvioinneista käsiteltäessä hammaslääketieteen biomateriaaleja, kun lisäinformaatiota vaaratekijöistä, riski- ja suojautumislausumista on saatavilla
 • Linkitetty tietokantaan ”muuta informaatiota”, kuten tieteellisiä yleiskatsausartikkeleita englannin kielellä, ja/tai kotimaisilla kielillä (suomi ja ruots

Materiaalien valmistajille:

 • Vähemmän aikaa vieviä kontakteja hammashoitohenkilökunnan kanssa alan tuotteiden käyttö- ja turvallisuustiedotteiden jakamiseksi ja levittämiseksi, kun kaikki tällainen tieto on koottu yhteen, helppokäyttöiseen internet-pohjaiseen tietokantaan
 • Tuotteet ovat helpommin esillä niitä ostaville ja käyttäville
 • Hammashoidossa käytettävät materiaalit, niiden käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat helpommin ymmärrettävissä ja mielenkiinto niihin lisääntyy

Potilaille:
 • Mahdollisuus informaation saamiseksi koskien mitä ja minkä tyyppisiä hammashoidon materiaaleja on markkinoilla ja mitä ne sisältävät
 • Informaatiota hammashoidon materiaalien koostumuksista ja niiden käyttöön liittyvistä suosituksista, mikäli potilasta huolestuttavat mahdolliset materiaalien aiheuttamat poikkeavat (allergiset) reaktiot
   
Terveydenhoidon viranomaisille:
 • Mahdollisuus katsaukseen markkinoilla olevista hammashoidon biomateriaaleista ja mitä aineosia ne sisältävät
 • Mahdollisuus efektiivisesti ja nopeasti saada vastaus siihen, mitkä materiaalit ovat kulloinkin kyseessä, kun tiedetään tiettyjen aineosasten aiheuttamat poikkeavat (allergiset) reaktiot
 • Tuotteiden valmistajiin ja muihin asiaan liittyviin tahoihin (kuten markkinoijat, maahantuojat) voidaan saada yhteys tietokannasta löytyvistä osoitteista.