Bakgrund

Informationen om de CE-märkta dentala materialen på den nordiska marknaden har varit oöverskådlig och spridd på många händer. För den kliniskt verksamme tandläkaren, men även övrig personal inom tandvården, har det varit komplicerat att hålla sig uppdaterad om nya material och metoder, indikationer och kontraindikationer.
 
Hanteringen av produktsäkerhetsblad har också varit komplicerad för producenter och personal inom vården. Det har inte heller varit möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt söka efter substanser i ett specifikt dentalmaterial vid exempelvis misstanke om allergisk reaktion.
Norska, svenska och finska hälsovårdsmyndigheter har uttalat en politisk vilja, att en kvalitetssäkrad nordisk databas över dentala biomaterial inrättas. De är också villiga att finansiera densamma.