Forbehold

Opplysningene i Dentale Materialer Norden (databasen) er av informativ art og er beregnet p personlig bruk. Anvendelsen av opplysningene er den enkelte brukerens ansvar. Det er ogs brukerens ansvar at opplysningene anvendes i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 

Databasen er ikke ansvarlig for innholdet i sikkerhetsdatablad eller informasjonsdatablad, heller ikke at de er oppdaterte, og informasjonen er lagt ut slik den gis fra tilvirkere/produsenter. Originaldokumentene utgjr den juridisk gjeldende dokumentasjon.

 

Databasen gir lenker til andre nettsteder, men databasen er ikke ansvarlig for innholdet i disse.