Organisasjon

Styringsgruppe

Nils-Roar Gjerdet, professor, NIOM (juridiskt ansvarig)

Anders Berglund, universitetslektor, Umeå universitet
(IT-ansvarig)

Ulf Örtengren, professor, IKO/ Universitetet i Tromsø (ansvarlig øvrig informasjon)


 

Ledergruppe

 • Anders Berglund, universitetslektor,
  Umeå universitet, Sverige
 • Sigfus T. Eliasson, professor, Island
 • Nils R Gjerdet, professor,
  NIOM og Universitetet i Bergen, Norge
 • Stig Karlsson, professor, Göteborgs universitet, Sverige
 • Robin Lindén, Läkemedelsverket, Finland
 • Margareta Molin, professor, Malmö högskola, Sverige
 • Anne Peutzfeldt, docent, Tandlaegeskolan,
  København Universitet, Danmark
 • Ulf Örtengren, professor,
  IKO/Universitetet i Tromsø, Norge