Bakgrunn

Informasjon om CE-merkede dentale materialer på det nordiske markedet har vært spredt og uoversiktlig. Det har vært komplisert for klinisk virksomt tannhelsepersonell å holde seg oppdatert om nye materialer og metoder, indikasjoner og kontraindikasjoner for ulike produkter. Håndtering av sikkerhetsdatablad har også vært komplisert for både leverandører og klinisk personale. Det har heller ikke vært mulig å søke etter innholdsstoffer i bestemte produkter på en enkel måte, for eksempel i forbindelse med mistanke om allergiske reaksjoner. Norske, svenske og finske myndigheter har gitt uttrykk for at de ønsker en kvalitetssikret nordisk database, og vil finansiere virksomheten.